אטמים

רוב מתכנני הצנרת והמערכות התעשיות השונות, היו רוצים להגיע למצב שלא יהיו אטמים כלל בחיבורים השונים, ממש מתכת למתכת.
בעבר הייתה הנטייה, להרכיב אטמים עבים בעובי של כ 3 ממ' ויותר, שהמערכות לא תיפולנה, השמועה היתה כמה שיותר עבה יותר טוב, אפילו כשמקדמי החישוב היו הפוכים, ככל שהלחצים גדלים יש להרכיב אטם דק יותר.
כיום הזמנים השתנו, פותחו חומרי האטימה מדור חדש, בעלי יכולת אטימה טובה יותר לתנאי עבודה קשים יותר, האטמים הם בעלי יכולת עמידות ללחצים וטמפרטורות גבוהות יותר,ולאורך זמן רב יותר. החומרים החדשים כוללים גרפית טהורה מתפשטת, טפלון ממולא ומחוזק, וחומרים נטולי אסבסט מסוגים שונים עם מילוים שונים.