הפרדת שמן ממים, ציוד ומכונות להגנה מפני זיהום ים

מאצרות צפות

הבעיה : כתם השמן הנמצא בים, בנחל באגם ובבריכה אשר הולך ומתפשט.

הפתרון : המאצרה הצפה BOOM מתפקידה לתחום את כתם השמן הנמצא בים, בנחל באגם ובבריכה. לאחר התחימה ניתן להכניס לתוך כתם השמן את המפריד  "סקימר" ולהוציא את השמן מהמים.

סקימרים לשימוש ימי

הבעיה : השמן/נפט/מזוט אשר נשפך אל הים גורם לזיהום סביבתי (זיהום מי הים, פגיעה בצומח ובחי הנמצאים בים) ומפגע אקולוגי. המפעל /תאגיד  שאחראי לזיהום הים עלול לשלם על כך בעונשים וקנסות כבדים.

הפתרון : סקימרים לשימוש ימי.

סקימרים לשימוש תעשייתי

הבעיות :

1. ערבוב שמנים ודלקים עם מים. (אמולסיה)

2. שמני בישול במי הביוב

3. נוזלי הקירור המתערבבים בשמן במכונות CNC ובמחרטות.

ההשלכות : תופעה זה גורמת לבעיות זיהום קשות למערכות המים העירוניות ובעקבותיהם קנסות קנסות כבדים ואפילו איומי תביעה אישיים נגד המנהלים מהמשרד לאיכות הסביבה.

הפתרון : סקימרים לשימוש תעשייתי , מפריד את שמן שנשפך מנוזלים אחרים. מסייע במניעת שפיכת שמן לביוב, מונע זיהום של הביוב, של הקרקע ושל מי התהום.