סופגים לפסי רכבת

סופגים לפסי רכבת

הבעיה : נזילת סולר, שמנים וגריזים מקטר וקרונות הרכבת בעת עצירת הרכבת ברציפים

הפתרון : שטיח סופג לפסי רכבת. השטיח הסופג נקשר על המסילה ומונע זיהום המסילה מסולר, משמנים וגריזים הנוזלים מהקטר ומהקרונות בעת עצירת הרכבת ברציפים, באזורי החניה והתדלוק.

היתרון המרכזי : הסופג אינו מפריע לנסיעת הרכבת ומונע חלחול דלקים ושמנים לקרקע (מפחית משמעותית את זיהום הקרקע )