סופח לחות / נשם

סופח לחות / נשם

בכל מכונה המכילה מיכל שמן או אגן שמן יש פתח מילוי שמן או נשם.

הפתחים הללו גורמים כניסת לחות לשמן ולתוצאות הרסניות עבור המכונה.

בעזרת סופח הלחות ניתן למנוע תופעה מסוכנת שכזו ולמנוע את כניסת הלחות ע"י

ספיחתה, ובכך נמנעות תופעות של היווצרות מים ולחות בשמן, ונמנעים כשלים רבים

ועלויות רבות באחזקת המכונה.

הרכיב פשוט להרכבה, ובעל מנגנון פשוט - כאשר הסופח התרוקן צבעו משתנה לצהוב, וזהו סימן

שצריך סופח חדש.

מידע טכני - 1

מידע טכני - 2

מידע טכני - 3

מידע טכני - 4