חיוצים מונוליטיים

חיוצים מונוליטיים

המוצר : חיוצים מונוליתיים הם אביזרים לבידוד חשמלי שלמערכות וקטעים בצנרת. החיוצים הינם חלק ממערך ההגנה הקטודית ותפקידם למנוע זרימה חשמלית בקטעי הצנרת בצורה מוחלטת ללא נזילות. 

אופן השימוש : החיוצים מחוברים לצנרת ע"י ריתוך ישיר או ע"י חיבורי אוגנים. החיוצים מתאימים להרכבה על צנרות לגז טבעי, צנרות להולכת דלקים ומים.

יתרונות : שימוש בחיוצים מאפשר הגנה קטודית יעילה כמוכח מאלפי התקנות מוצלחות הפועלות בכל העולם גם בתנאי אווירה קיצונית (קור, חום, לחות).

אופן הייצור  : היצור נעשה על פי התקנים הבינלאומיים והמפרט הנדרש ע"י הלקוח .

ביקורת איכות קפדנית של כל יחידה לפני מסירה כגון:
* מבחן לחץ הידרוסטטי הגבוה ב-50% מלחץ עבודה מתוכנן.
* מבחן התנגדות החשמלית.
* מבחן חוזק דיאלקטי ( Breakdown Voltage).
* בדיקות אל הרס של הריתוכים (בדיקה מגנטית MPI או X RAY ).

עמידות : חומרי הבידוד הדיאלקטי מבטיחים עמידות כימית לנוזל שבקו, אטימה מפני נזילות והגנה מפני קויטציה.

ציפוי חיצוני : הגנת החיוץ והגימור כוללים שכבות ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני.

החיוצים המונוליתיים שלנו מורכבים בכל רחבי העולם בצנרות גז דלק ומים.

מידע טכני - 1