בין לקוחותינו

  • נפט ואנרגיה: בתי זיקוק לנפט, דור אנרגיה, דוראד, חיפה כימיקלים.
  • מזון: שטראוס, אוסם, תלמה, טבעול.
  • תרופות: טבע, דקסון.
  • מכוני טיהור שפכים: איגוד ערים חיפה, איגוד ערים הרצליה, שפדן, איגוד ערים נתניה, איגוד ערים, רושלים הגיחון, אלקו התק"ש.
  • מים: מקורות, שחם מקורות, תה"ל, אגודות המים בכל הארץ.
  • הטפלת מים: IDE, אדום, אומיס מים, ויה מריס, מקורות פיתוח, IVM ספרד.
  • מפעלים: בתי זיקוק לנפט, בתי זיקוק אשדוד, חברת החשמל, ישקר, טקג'ט, מטאליקון, דשנים, מפעלי ים המלח, רותם אמפרט, מפעלי פסדים, מפעלי תרופות ועוד.