open-popup

מעוניינים בציוד איכותי למפעלים?

אצלנו עם מגוון חברות בינלאומיות בתחום חומרי האטימה, ציפויים ואיכות הסביבה

    open-menu כל המוצרים שלנו
    חזרה לקטגוריות הראשיות

    הפרדת שמן ממים וטיפול בזיהום ימי

    מעוניינים בציוד איכותי למפעלים?

    אצלנו בחברת יורוסיל עובדים עם מגוון חברות בינלאומיות בתחום חומרי האטימה, ציפויים ואיכות הסביבה