מיכלי מים ניידים

מיכלי מים ניידים

תיאור המוצר : מיכלי מים ניידים להובלת מי שתייה ודלקים למקומות רחוקים ללא צורך במיכליות שרות.

אפשרויות המוצר : ניתן לקבל מיכלים בכל גודל רצוי. ניתן לייצר מיכלים ניידים לנוזלים שונים בכל גודל נדרש.

אפשרויות לשכלול המוצר : ברזי ניקוז וריקון המיועדים לדלקים, מים, ומים מלוכלכים ולכל נוזל אחר.

מידע טכני - 1

מידע טכני - 2

מידע טכני - 3

מידע טכני - 4