סטים לחיוץ

סטים לחיוץ

חיוץ מונוליטי מיועד להגנה קטודית.
החיוץ מורכב על הצינור,
וגורם להפרדה חשמלית בין חלקי הצנרת.

תפקיד החיוץ : מוצר זה מאריך את חיי הצינור מתחת האדמה.

מבנה החיוץ : הסט לחיוץ מורכב מאטם מבודד, צינורות ותותבים מבודדים ומדסקיות מבודדות המורכבות על האוגנים כמו אטם.

קלות השימוש : הסטים הללו מאפשרים לבודד חלקי צנרת במהירות מרבית ללא צורך בחיתוך וריתוכים מיותרים.

מגוון האפשרויות : ניתן לקבל אצל יורוסיל בע"מסטים לחיוץ המורכב על אוגני בצנרת,בכל סטנדרט ובכל גודל צנרת רצוי.

 

מידע טכני - 1

מידע טכני - 2